Karaciğer Enfeksiyonları

Karaciğer enfeksiyonları aslında tek başına bir hastalık değildir. Bir grup hastalığın bir arada anlatıldığı konu başlığıdır (kitapta bölüm başlığıdır). Karaciğeri neler enfekte edebilir; virüsler, bakteriler ve parazitler. Her bir enfeksiyon, birbirine benzemeyen klinik tablolar oluşturur. Karaciğer inflamasyonlarını da bu başlığa ekleyerek bir sınıflama yapmamız gerekirse;

Karaciğer Enfeksiyonları ve Enflamasyonları

Yukarıdaki sınıflamadan da anlaşılabileceği gibi, karaciğer enfeksiyonunun belirtileri, karaciğer enfeksiyonunun tedavisi gibi genellemeler yapmak mümkün değildir. Çünkü, karaciğer enfeksiyonu başlığının içindeki her bir hastalığın belirtileri, tanı koyma yöntemi, tedavisi farklıdır.