Kanser Antijeni 15-3 (CA 15-3)

Tümör markerleri
Başlıca kullanılan tümör markerleri; tiroglobulin (Tg), kalsitonin, PTH, AFP, CA72-4, CA 19-9, CEA, PSA, CA 15-3, CA 125.
  • CA 15-3 glikoprotein yapıda bir membran proteinidir, MUC-1 geninde kodlanmıştır.
  • CA 15-3 meme kanseri tanı ve takibinde kullanılır. Genellikle CA 15-3 düzeyi ve meme kanseri evresi doğru orantılıdır. Kanser büyüdükçe CA 15-3 konsantrasyonları artma eğilimi göstermektedir. Diğer bir deyişle meme kanseri prognozu ile CA 15-3 yüksekliği arasında ters orantı vardır. Metastatik meme kanserinde (kemiklere ve/veya karaciğere) CA 15-3 oldukça yüksek düzeylere ulaşmaktadır.
  • Evre 1 meme kanserlerinde %9, Evre 2 meme kanserinde %19unda CA 15-3 yükselir.
  • Evre 2-3 meme kanserinin nüksünde CA 15-3 de yükselir.
  • Metastik meme kanserinde medikal tedaviye yanıtı değerlendirmede faydalıdır.
  • Meme kanseri dışındaki şu kanserlerde de yükselir; akciğer, kolon, pankreas, primer karaciğer, over, serviks ve endometrium kanserleri.
  • CA 15-3 erken evre meme kanserlerinin çoğunda yükselmeyeceğinden, meme kanseri taramasında kullanılmaz.

Kaynaklar

  1. NCBI (PubMed) MeSH Database, Mucin-1
  2. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Test ID: CA153, Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3), Serum