Rombik Eksizyon & Limberg Flep İle Kapama

Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 21-E
Preoperatif Tanı Pilonidal sinüs
Postoperatif Tanı Aynı
Anestezi Spinal Anestezi
Yapılan Ameliyat Rombik Eksizyon Limberg Flep ile Kapama
Antibiyotik Proflaksisi Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV
DVT Proflaksisi Erken mobilizasyon
Transfüzyon Yapılmadı
Dren Bir adet hemovak dren
Spesimen Pilonidal sinüsü içeren rombik eksizyon

 

Endikasyon

Pilonidal sinüs. Akıntı ve ağrıya neden oluyor.

Hasta Pozisyonu

Hasta spinal anesteziyi takiben ameliyat masasına jackknife pozisyonda yatırıldı. Her iki gluteus, intergluteal sulkus açılacak şekilde, bez flasterler yardımı ile ameliyat masasının kenarlarına tespit edildi. Gluteal bölge genişçe boyandı ve steril olarak örtüldü.

Yapılan İşlem

Önce çizim yapıldı. Sinüs traktüslerini içerecek çekilde eşkenar dörtgen, ve bu dörtgeni kapatacak şekilde bir Limberg flep çizildi. Anüsden itibaren 2 ve 4 cm mesafede intergluteal sulkus üzerinde 2 adet sinüs ağzı mevcuttu. Sinüs ağızlarını çıkaracak şekilde rombik eksizyon yapılarak sinüs traktı presakral fasiaya kadar eksize edildi, oluşan boşluk, iki adet ıslak sıkılmış gaz ile dolduruldu. Presakral fasya yerinde bırakıldı. Sağ gluteus maksimus kası üzerinden hazırlanan Limberg flep, gluteus maksimus kasının fasyası dahil serbestleştirilip hazırlandı. Presakral fasya üzerine bir adet hemovak dren kondu. Daha sonra flep, altından presakral fasyaya 2/ 0 Vicriyl ile tespit edildi. Ayrıca 3/0 Vicryl ile yüzeyel cilt altı sütürler kondu. Cilt 4/0 prolene ile vertikal matress sütürler konarak kapatıldı. Limberg flebin alındığı cilt de aynı şekilde 3 tabaka olarak kapatıldı. Hazırlanan gazlar ile baskılı pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta, hemodinamisi stabil olarak servise çıkarıldı.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler