Baryumlu Özofagus (+ Mide + Duodenum) Grafisi

Normal Baryumlu Özofagus Grafisi
Normal Baryumlu Özofagus Grafisi

Resim wikipedia'dan alınmıştır (Upper Gastrointestinal Series, 20 Kasım 2019)

Zenker Divertikülü: Baryumlu özofagus grafisi
Zenker Divertikülü: Baryumlu özofagus grafisi

Resim wikipedia'dan alınmıştır (Upper Gastrointestinal Series, 20 Kasım 2019)

Başlığı bu şekilde atmamızın nedeni, baryumlu özofagografinin tek başına değil her zaman mide duodenum grafisi ile beraber yapılmasıdır. Çünkü mide ve duodenuma ait hastalıklar ile özofagus hastalıkları benzer bulgular verebilir.

Baryumlu veya suda eriyen (iyotlu) kontrast maddeler ile özofagus grafileri hastalığa (ön tanıya) göre şu şekilde çekilebilir

 • Baryumlu Tek kontrast Özofagogram (Sıvı Baryum): En çok kullanılan yöntemdir. Grafiler hasta yatarken çekilir. Video ile kayıt yapılırsa, yutma fonksiyonu ve özofagus motilitesi de incelenebilir.
 • Baryumlu Çift Kontrastlı Özofagogram (Sıvı Baryum + Hava): Grafiler ayakta çekilir. Mukoza daha ayrıntılı görülür (küçük tümörler)i darlıklar daha kolay tanınır.
 • Suda Çözünen Kontrast Madde İle Özofagografi: Özofagus perforasyonu, fistül anastomoz kaçağı şüphesinde uygulanır. Çünkü baryum dokular üzerine oldukça zararlıdır (mediastinal ya da abdominal kaçak!).
 • Modifiye Baryumlu Özofagografi: Baryum sıvı ya da katılar ile karıştırılarak özofagografi çekilebilir. Yarı katı lokma ile yutma fonksiyonu değerlendirilir.

Baryumlu Özofagus Grafisi Endikasyonları

(Baryumlu özofagus grafisi hangi durumlarda yapılmalıdır?)

 • Disfaji (yutma güçlüğü)
 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Hiatal herni
 • Globus faringeus (boğazda düğümlenme, boğazda kitle varmış hissi); eskiden globus histerikus olarak adlandırılırdı (psikolojik kökenli olduğunu vurgulamak için)
 • Persistan (sürekli, geçmeyen) kusma
 • Özofagus motilite bozuklukları
 • Özofagus kanseri
 • Özofagus darlıkları
 • Özofagus divertikülleri

Baryumlu Özofagus Grafisi Kontrendikasyonları

(Baryumlu özofagus grafisi hangi durumlarda yapılmamalıdır?)

 • Özofagus perforasyonu şüphesi
 • Anastomoz kaçağı şüphesi