Mukoza

Mukoza

Mukoza; sümüksü doku veya mukozal membran. Barsak, ağız vb içini kaplar.

Mukoza veya sümüksü doku lümenli organların içini kaplayan, endoderm kökenli tabakadır. Mukozanın salgıladığı sıvıya mukus (sıvısı) denir.

Gelişimsel olarak mukozaların büyük çoğunluğu endodermal kökenlidir. İstisnalar; damak, yanaklar, ağız içi, diş etleri, dudaklar ve anal kanalın pektin hattının altındaki kısım ektoderm kökenlidir.

Mukozal membranlar; sindirim, solunum ve üreme sistemlerinin iç yüzünü kaplar. Yetişkin bir insanda mukozanın toplam yüzey alanı yaklaşık 400 metrekare iken cildin yüzey alanı yaklaşık 2 metrekaredir.

Mukozanın Görevleri (Fonksiyonları)

 • Dokuyu nemli tutmaktır (örneğin ağız ve burun da dahil olmak üzere solunum yollarında)
 • Besin maddelerinin emilmesi ve transformasyonu
 • Koruma; örneğin midede mukozası, mideyi mide asidinden korur, mesaneyi mukozası mesaneyi idrarından korur.
 • Uterus (rahim) mukozasına endometrium adı verilir ve her ay prolifere olur ve menstrüasyon sırasında dökülür

Mukoza Örnekleri

 • Bronşiyal mukoza
 • Endometrium: rahmin mukozası
 • Özofagus (yemek borusu) mukozası
 • Mide mukozası
 • Bağırsak mukozası
 • Burun mukozası
 • Ağız mukozası
 • Penil mukoza
 • Vajinal mukoza
 • Anal kanal mukozası
« Return to Dictionary