Anal Kanal

Anal Kanal

Anal Kanal Anatomisi
Anal Kanal Anatomisi

Anal kanal; kalın bağırsağın (kolon), 4-5 cm lik en son (alt) parçasıdır. Rektum ile anal verge (anal orifis, anüs) arasındadır (cerrahi anal kanal).

Kalçaların arasındaki (anal verge çevresindeki) keratinize, pigmente perianal deride cilt ekleri (örneğin kıl, ter bezi, yağ bezleri) vardır. Anal verge üstündeki anal kanal cildi de (anoderm) pigmente ve keratinizedir ve cilt gibi ağrıya hassastır, ancak deri ekleri yoktur.

Cerrahi anal kanal: Anal kanalla rektum arasındaki sınır anorektal ring (anorektal açı) kabul edilir (Burada puborektal kas, anorektal bileşkeyi arkadan sarar ve öne doğru eğerek açılandırır). Ortalama 4-5 cm dir.

Anatomik Anal Kanal: Anal kanalın üst sınırı linea dentata (linea pectinea) olarak kabul edilir. 2,5-3 cm dir. Bazılarına göre daha kısadır ve dentat çizginin üstü 2/3, altı 1/3 kabul edilir.

« Return to Dictionary