Dentat çizgi

Dentat Çizgi-Line

Anal Kanal Anatomisi
Anal Kanal Anatomisi

Dentat line-çizgi (linea dentata), pectinate line (linea pectinata, pektinat çizgi), linea anorectais, linea anocutanea: Anal kanalın üst üçte ikisini, alt üçte birinden ayıran dişli çizgi. Diğer bir deyişle, rektumun kolumnar epiteli ile anal kanalı çok katlı yasssı epiteli arasındaki çizgidir.

Dentat çizgi aynı zamanda anal kolonların tabanının oluşturduğu çizgidir. Anal kolonnların taban kısımlarına anal valvler de denir.

Linea pectinea, aynı zamanda embriyolojik olarak hindgut ile proctodeumun birleşme hattıdır.

Dentat çizgi, önemli bir anatomik sınırdır ve bir çizginin altında ve üstünde birçok farklılıklar bulunur.

Farklılık Dentat Çizgi Üzerinde Dentat Çizgi Altında
Lenfatik drenaj İnternal iliak lenf nodları Süperfisyal inguinal lenf nodları
Epitel Kolumnar epitel Çok katlı yassı epitel
Embriyolojik köken Endoderm Ektoderm
Arter Süperior rektal arter < inferior mezenterik arter Middle ve inferior rektal (hemoroidal) arter < internal iliak arter
Ven Süperior rektal ven > inferior mezenterik ven > portal sistem Middle ve inferior rektal ven > internal iliak ven > sistemik dolaşım
Hemoroidler İnternal-iç hemoroidler (ağrısızdır) Eksternal-dış hemoroidler (ağrılıdır)
Sinirler İnferior hipogastrik (pelvik) pleksus İnferior rektal sinirler

 

Rektum ve anüs anatomisi
Rektum ve anüs anatomisi
Synonim(s):
dentat line, linea dentata, pectinate line, linea anorectalis, linea anocutanea
« Return to Dictionary