Folliküler Tiroid Kanseri (Karsinomu, Ca)

İkinci en sık görülen tiroid karsinomudur. Papiller kansere göre daha ileri yaşlarda görülür. İyot alımının yetersiz olduğu bölgelerde daha sık görülür. Lenf nodlarına metastazı nadirdir.

İki tip folliküler karsinom vardır: Minimal invazif ve geniş invazif tip. Minmal invazif tipte kapsüle sadece birkaç noktada invazyon vardır ve geri kalan kapsül sağlamdır. Geniş invazif tipte ise tiroid kapsülü çepeçevre invaze olmuştur ve damar invazyonu vardır.

Folliküler Karsinom Belirtileri, ve Tanısı

Tanıda aşırı miktardaki tiroglobulin düzeyi önemlidir. Folliküler karsinomda hastalar genelde boyunda hızlı büyüyen ağrısız şişlik ile başvururlar ve sorgulandığında guatr öyküsü vardır. İçine kanama olduğunda şişlik ağrılı olabilir. İİAB de folliküler lezyon tanısı konan bireylerin %80’i folliküler adenom, %20 si folliküler karsinoma sahiptir. Nodül 4 cm den büyükse kanser oranı %50 ye çıkar.

Folliküler Karsinom Tedavisi

Folliküler tiroid kanseri tanısı konduğunda total tiroidektomi yapılır. Lenf nodu metastazı nadirdir (%5). Bu yüzden proflaktik lenf nodu diseksiyonu (boyun diseksiyonu) yapılmaz. Tek metastaz varsa rezeksiyonunun hastanın yaşam süresine katkısı vardır.