CA 125 (Cancer Antigen 125) (Normal Değeri: 0-35 U/ml)

CA 125 (Kanser Antijen 125)
CA 125 (Kanser Antijen 125)
  • CA 125 over kanserinin tanı ve takibinde (nükslerde) kullanılır.
  • CA 125 bir glikoprotein antijendir, sölomik epitelde (over, fallop tüpü, periton, plevra, perikard, kolon, böbrek, mide) normalde de salgılanır.
  • İlerlemiş epitelyal over kanserlerinin %80 inde CA 125 artar. Ancak erken evrede her zaman artmaz. Evre 1 over kanserinde CA 125 sensitivitesi %50 iken, evre 2 de %90 dır.
  • Serum CA 125 seviyesini artıran over dışı kanserler: Servikal, karaciğer, pankreas, akciğer, kolon, mide, safra yolu, uterus, fallop tüpü, meme ve endometrium karsinomları.
  • Serum CA 125 seviyesini artıran benign hastalıklar: Siroz, hepatit, endometrioz, gebeliğin ilk trimesteri, over kisti ve pelvik inflamatuar hastalık.
  • Cerrahiden ve kemoterapiden sonra CA 125 düzeyi tekrar yükselirse nüksü düşündürür. Bununla birlikte CA 125 yükselmeden de nüks görülebilir.
  • CA 125 over kanseri taraması için uygun değildir.

Kaynaklar

  1. NCBI (PubMed) MeSH Database, CA-125 Antigen
  2. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories, Cancer Antigen 125 (CA 125), Serum