Siroz

Siroz

Siroz, karaciğer sirozu; en çok viral hepatit, alkol ve karaciğer yağlanmasına bağlı gelişen karaciğer hastalığının son evresidir. Karaciğer dokusunda fibrozis (nedbeleşme) gelişir ve nodüllerin ortaya çıkar. Buda karaciğer yetmezliği ve portal hipertansiyona neden olur. Sonuç olarak zayıflama, varis kanaması, karında assit, dalakta büyüme, albuminde ve pıhtılaşma faktörlerinde düşme, bilurubinlerde artma, karaciğer kanserine neden olur.

Synonim(s):
karaciğer sirozu
« Return to Dictionary