Özofagus Motilite Bozuklukları

Özofagus motilite bozuklukları; özofagus motor hastalıkları, özofagusun fonksiyonel hastalıkları olarak da adlandırılır. İlk akla gelen ve en çok rastlanan özofagus motilite bozukluğu Akalazya dır. Hatta o kadar ki, “Akalazya dışındaki özofagus motilite hastalıkları” isimli makalelere rastlamak mümkündür.

Bazen yutma bozuklukları ve özofagus motilite bozukluğu başlıkları aynı çatı altında incelenir. Çünkü gıdalar ağza alındıktan sonra önce yutulur (yutma refleksi), sonra özofagus içinde aktif olarak itilerek mideye ulaştırılır (özofageal faz). Ağızdan mideye kadar olan yolun, uzunluk olarak ⅓’ü farinks, kalan ⅔’ü özofagustan oluşur.

Yutma Refleksi: Yutma bir kez başladıktan sonra, bir dizi olay istemsiz bir refleks olarak Meksika dalgası gibi birbirini izler ve yutma gerçekleşir. Bu refleksi bozan hastalıklar, yutamamaya neden olur.

Özofageal Faz: Özofagus bahçe hortumu gibi bir organ değildir. Özofagus, gıdaları yuttuktan sonra şu şekilde mideye ulaştırır: Özofagusun sirküler kasları, organize bir biçimde kasılarak gıdaları mideye iter (vidalı pompa veya kıyma makinesinin helezonu gibi, primer peristaltik kontraksiyon (dalga)). Toraks içindeki basınç -6 mm Hg, karın içindeki basınç (mide) +6 mm Hg dir (basınç gradienti 12 mm Hg). Özofagus peristaltizmi bu basınç farkını da yenmek zorundadır. Peristaltik dalganın mideye ulaşma süresi, yuttuktan 9 saniye sonradır.

Her iki aşamada da fonksiyonel bozukluklar meydana gelebilir.

Faringoözofageal Segmentin Motilite Bozuklukları

 • Yutma bozuklukları
  • Konjenital
  • Edinsel
   • Merkezi Sinir Sistemi: Serebrovasküler olay, beyin sapı tümörü, poliomyelit, multipl skleroz, Parkinson hastalığı,
   • Periferik Sinir Sistemi: Kranial sinir yaralanmaları (operatif), periferik nöropati
   • Kas Hastalıkları: Radyasyona bağlı miyopati, dermatomiyozit, miyotonik distrofi, myastenia gravis
 • Zenker Divertikülü (krikofaringeal disfonksiyon)

Özofagus (Gövdesinin) Motilite Bozuklukları