Hipertansif Alt Özofagus Sfinkteri (Hypertensive Lower Esophageal Sphincter)

Bu hastalarda alt özofagus sfinkterin istirahat basıncı artmıştır. Özofagusu motilitesi ve gıdaların ilerlemesinde ve alt özofagus sfinkterinin relaksasyonunda genellikle sorun yoktur. Bu hastalarda göğüs ağrısı ve disfaji görülebilir.

Hipertansif LES, konvansiyonel manometride, mid-respiratuar fazda (solunumun ortasında) 45 mmHg nin üzerinde LES istirahat basıncı olmasıdır. Diffüz özofageal spazmdan farklı olarak genellikle asemptomatiktir.

Medikal tedaviye yanıtsız disfajilerde alt özofageal sfinktere miyotomi yapılabilir.