Akut Süpüratif Tiroidit (Akut İnfeksiyöz Tiroidit)

Akut Süpüratif Tiroidit Etyolojisi

 • İnfektif tiroiditler ya da tiroid infeksiyonları akut veya kronik olabilir. Akut süpüratif (infeksiyöz) tiroiditler, tiroid bezinde, genellikle tek lobda apseye neden olur. İnfeksiyona - apseye neden olan bakteriler genellikle stafilokokus aureus, streptokokus piyogenes, ve pnömokoklardır (gram pozitif bakteriler). Nadiren anaerobik bakteriler de etken olabilir. Bakteriler tiroid dokusuna piriform sinüs (fossa) fistülü yoluyla gelirler (nadiren hematojen yani kan dolaşımından). Fistül konjenital olduğu için, akut süpüratif tiroidit en çok çocuklarda ve ergenlerde görülür. Piriform sinüs fistülü hemen daima soldadır.
 • Akut süpüratif tiroiditin diğer nadir nedenleri; tiroglassal duktus kalıntısı (remnant), patent (açık kalmış) foramen cecum, konjenital brankial fistül ve hemotajen yayılımdır.
 • Erişkinde akut süpüratif tiroiditli hastalarda, immun supresyon (HIV dahil), guatr, tiroidde nodül, tiroid kanseri bulunur.

Akut Süpüratif Tiroidit Kliniği

 • Tiroid bezinde ve boyunda birden başlayan ciddi ağrı,hassasiyet, şişlik, kızarıklık (yutkunmakla hareket eder), şişlik üzerinde ısı artışı.
 • Ateş ve titreme
 • Hasta başvurduğunda semptomların ortalama süresi 18 gündür.

Akut Süpüratif Tiroidit de Laboratuvar (Tiroid Hormonları)

 • Tiroid fonksiyon testleri genellikle (%93) normaldir (T3, T4, TSH).
 • Nadiren tirotoksikoz görülebilir.
 • CRP, sedimentasyon, lökosit genellikle artmıştır.

Akut Süpüratif Tiroiditte Görüntüleme

 • USG'de tiroid bezinde apse görülür
 • Subakut Tiroidit İle Ayırıcı Tanı: Subakut tiroiditte de tiroidde şişme, ağrı ve hassasiyet vardır. Ancak subakut tiroidit USG'de, tiroid bezinde difüz heterojenite ve kanlanmada azalma (doppler USG) görülür, apse yoktur.
 • Sintigrafi ya da RAIU gerekmez.
 • Sol taraftaki ve nüks eden akut süpüratif tiroiditte piriform sinüs fistülünün oluo olmadığının inclenmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki yöntemler kullanılır.
  • Baryumlu grafi
  • Direkt laringoskopi
  • Boyun BT
  • İyileşme sonrası USG de fistül traktüsünün görülmesi

Akut Süpüratif Tiroidit Tanısı

 • Klinik: Tiroid bezinde ve boyunda ağrı ve hassasiyet
 • TSH, T3, T4 normal
 • CRP, sedimentasyon, lökosit artışı
 • Görüntüleme (USG)
 • İİAB de pü gelmesi ve kültürde üreme

Akut Süpüratif Tiroidit Tedavisi

 • Apse varsa cerrahi olarak boşaltılır.
 • Antibiyotik Tedavisi: Drenaj sonrası önce parenteral antibiyotik tedavisi sonra oral antibiyotik tedavisi uygulanır
  • Tedavi MRSA, S. piyogenes, anaerobik ve gram negatif basilleri kapsamalıdır
  • Clindamisin
  • Penisilin + beta-laktamaz inhibitörü > (Amoksisilin - klavulonat, ampisilin - sülbaktam, piperasilin - tazobaktam)
  • Karbapenem > (İmipenem, meropenem)
  • Metranidazol + Amoksisilin / Makrolid
 • Piriform sinüs fistülü varsa, tedavisi önerilir. Fistülün cerrahi eksizyonu en sık uygulanan yöntemdir. Son yıllarda endoskopik koterizasyonlar da bildirilmektedir.

Akut Süpüratif Tiroidit Prognozu (Hastalığın Seyri)

Akut süpüratif tiroidit drenaj ve antibiyotikle tedavi edildikten tiroid fonksiyonlarında bozulma olmadan düzelir. Akut süpüratif tiroiditte, piriform sinüs fistülü de tespit edilmişse (BT) nüks ihtimali yüksektir (yeniden süpüratif tiroidit olabilir), ancak nüks oranı tam bilinmiyor.