Fossa

Fossa

Fossa, anatomide çukur demektir.  Örneğin medial inguinal fossa direkt inguinal herninin kaynaklandığı bölgedir. Popliteal fossa, dizin arkasındaki çukurluk.

Genel Cerrahide Fossa Örnekleri

Epigastrik fossa:

  1. Biri epigastrik bölgededir
  2. Diğeri urakusa ait fossadır

İliak fossa (fossa iliaca): İliumun iç yüzeyinin büyük kısmını, özellikle anteriorundaki içbükey (konkav) alan; buraya iliak kas yapışır.

Infraklavikular fossa: Klavikula’nın hemen altındaki üçgen bölge, deltoid ve pectoralis major kaslar arasındadır. Meme kanserinde infraklaviküler fossadaki lenf nodlarının tutlumu en ileri N3b dir. (Her T, N3, M0 Evre IIIC dir)

Supraklaviküler fossa: Klavikülanın hemen üstündeki fossadır. Supraklaviküler fossadaki dolgunluk, üst ekstremite derin ven trombozunun belirtisi olabilir. Özellikle meme ve mide kanserinde lenf nodu metastazının olabildiği bir bölgedir. Mide kanserinde supraklaviküler lenf nodlarına metastaz uzak metastaz sayılır. Meme kanserinde suptaklaviküler fossadaki lenf nodlarının tutlumu en ileri N tutulumudur (N3c). (Her T, N3, M0 Evre IIIC dir)

Iskioektal (iskioanal) fossa: Pelvik diyafram (levator ani) ile cilt arasındaki potansiyel (yağ dokusu ile dolu) boşluk. Anorektal apsenin geliştiği bölgelerden biridir.

Supraveziküler fosssa (fossa suprevesicularis): Mesanin sağ ve solundaki çukur (fossa).

Medial inguinal fossa (fossa inguinalis medialis): Supravezikal ve lateral inguinal fossalar arasındadır. Direkt inguinal herninin çıkış bölgesidir.

Lateral inguinal fossa (fossa inguinalis lateralis): Medial inguinal fossanın dışındadır (En dıştaki inguinal fossadır). İndirekt inguinal herninin çıkış bölgesidir.

 

Karın ön duvarı anatomisi. İçten arkadan görünüm.
Karın ön duvarı anatomisi. İçten arkadan görünüm.

 

« Return to Dictionary