Anorektal

Anorektal

Rektum ve Anal Kanal Anatomisi
Rektum ve Anal Kanal Anatomisi

Anorektal, kalın bağırsağın anüs ve rektum kısımlarıyla ilgili. Örneğin: Anorektal apse (perianal apse) anorektal hastalıklar (hemoroid, anal fissür, anal fistül), anorektal manometri, anorektal fistül.

Örnekler

  • Anorektal Apse: Anüs ve rektum çevresinde apse gelişmesi. Olay anal bezlerin infeksiyonu ile başlar, infeksiyon apseye dönüşür. Apse kendiliğinden delinerek boşalabileceği gibi hasta ağrı nedeniyle hastaneye başvurursa, cerrah tarafından drene edilir. Küçülen apse müstakbel anal fistülün öncüsüdür.
  • Anorektal Fistül: Anüs çevresindeki cilt ile anüs-rektum içi arasında enfekte, kronik bir tünel. Kendiğinden iyileşmez.
  • Anorektal Malformasyon: Anüs ve rektumun düzgün olarak gelişemediği bir doğumsal defektir. Anüs ile rektumun birleşmesinde çeşitli aşamalarda sorun vardır. Buna göre darlık, membran (imperfore anüs), anüs ve rektumun uçları birbirinden uzakta olması, rektomun idrar yolu yada vajene açılması gibi anomaliler görülebilir.
  • Anorektal Manometri (Rektal Motilite Testi)
« Return to Dictionary