Anal Fissür

Anal Fissür

Anal fissür, anüsteki ince, nemli dokudaki (mukoza) küçük bir yırtıktır. Gaita yaparken sert veya büyük dışkı geçtiğinde anal fissür oluşabilir. Anal fissürler genellikle gaita yaparken ve yaptıktan sonra ağrı ve kanamaya neden olur.

Anal fissürler küçük bebeklerde çok yaygındır, ancak her yaştan insanı etkileyebilir. Her iki cinste eşit oranda rastlanır. Anal fissürler akut ve kronik olabilir. Çoğunlukla orta hatta (ön ya da arkada), anodermde, çizgi şeklinde bir yırtık görülür. Kadında fisürlerin %10’u önde olur. Anal fissürü olanlarda defekasyon sonrası ciddi ağrı, parlak kırmızı kanama (genellikle tuvalet kağıdına bulaşır) bazen de kaşıntı bulunur. İri ve katı bir feçes anal kanaldan geçerken fissüre neden olabilir. Buna bağlı ağrı nedeniyle hastada defekasyon korkusuna sekonder olarak kabızlık gelişir (halbuki daha önceleri kabızlık şikayetleri yoktur). Bazı hastalarda anal sfinkter tonusu artar. Anal sfinkter spazmı, zaten kanlanması daha az olan posterior komissürde, fissürün kronikleşmesine neden olur ve iyileşmesini engeller.

Tanı

Anamnezde, hastanın gaita çıkışından sonra ağrı duyması, parlak kırmızı kanama  öyküsü vardır. Simms ya da diz dirsek pozisyonunda kalçalar aralandığında anal fissür kolaylıkla görülür. Kronik anal fissürlerde, fissürün kenarındaki anoderm kalınlaşır, fissür tabanında internal anal sfinktere ait kas lifleri görülür. Fistülün dış ucunda bir cilt çıkıntısı (skin tag), iç ucunda ise hipertrofik anal papilla görülür ve palpe edilebilir.

Tedavi

Akut anal fissürlerin çoğu, lifli gıdalarla beslenme, gaita yumuşatıcı ilaçlar (tablet ya da şurup) ve oturma banyoları gibi basit tedavilerle iyileşir. Bu tedavilerle anal fissür iyileşmezse ve kronik anal fissüre dönüşürse cerrahi tedavi gerekir. Ençok uygulanan tedavi LİS yani lateral internal sfinkterotomidir. Genellikle sağdan uygulanır, çünkü burada ana hemoroid pakesi yoktur (ana hemoroid pakeleri, sağ anterior, sağ posterior ve sol lateralde bulunur)

« Return to Dictionary