Hipertrofik Papilla

Hipertrofik Anal Papilla

Hipertrofik anal papilla; kronik anal fisürde oluşan dentat line hizasındaki fibrotik kabarık doku.

Hipertrofik anal papilla, dentat çizgide oluşur. Kronik anal fissürün, klasik triadının bir parçasıdır (1. Kronik anal fissür, 2. Hipertrofik anal papila, 3. Skin tag). Rektal dijital muayenede palpe edilebilirler.  Poliple, nadiren hemoroidlerle karıştırılabilir.  Endoskopik olarak, adenomatöz bir polipten, beyaz renkleri ve dentat çizgiden kaynaklanmaları nedeni ile ayırt edilebilir. Genellikle asemptomatiktirler (hasta hissedemez). Ancak bazen büyürler veya prolabe olarak anüs dışına sarkabilirler.

Synonim(s):
hiperteofik papilla, skin tag, sentinal pile, bekçi meme
« Return to Dictionary