Özofagusun Traksiyon (Çekme) Divertikülü (Midözofageal)

Özofagusun traksiyon divertikülü, özofagusun orta kesiminde oluşur (karina hizasında) ve karina bölgesindeki geçirilmiş lenfadenite bağlı özofagus duvarının çekilmesi ile oluşur (mediastinal skar). Bu yüzden traksiyon divertikülü yakınında kalsifiye lenf nodları da görülür.

Tüberküloz, histoplazmoz ya da granülomatöz hastalıklar peribronşial (özellikle de subkarinal) bölgede lenfadenite neden olur. Subkarinal lenf nodları özofagusun sağ önündedir. Bu yüzden özofagusun traksiyon divertikülü de genellikle özofagusun sağ önüne doğru projekte olur.

Özofagus traksiyon divertikülleri gerçek divertiküldür (tüm özofagus tabakalarını içerir; mukoza, submukoza, kas tabakaları). Genellikle semptom vermez ve tedavi gerekmez.

Kaynaklar

1. Barlow, J. (2011). Traction diverticulum. In Pearls and Pitfalls in Thoracic Imaging: Variants and Other Difficult Diagnoses (pp. 94-95). Cambridge University Press.

2. Ballehaninna UK, Shaw JP, Brichkov I. Traction esophageal diverticulum: a rare
cause of gastro-intestinal bleeding. Springerplus. 2012 Nov 21;1(1):50.