Semptom

Semptom

Semptom, belirti demektir. Semptomlar, hastanın anlattığı şikayetlerdir. Semptomlar subjektiftir, ölçülemez. Örneğin karın ağrısı. Doktor muayene ile karın ağrısının vasfını, neye benzediğini anlayamaz, hastaya sorarak subjektif bir biçimde öğrenir.

Semptom subjektif bir kavramdır, hasta tarafından gözlenir ve doğrudan ölçüm yapılamaz (nicel değildir), buna karşın hasta hakkında laboratuvar testi veya diğer objektif (nesnel) yöntemlerle elde edilen bilgilere bulgu denir (mesela muayene).

Bu terim bazen hamilelik belirtilerinde olduğu gibi, hastalık bağlamı dışında fizyolojik durumlar için de kullanılır. Yapısal ya da genel belirtiler hastalığın sistemik etkileri ile ilişkilidir (örneğin: ateş, keyifsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı). Bu belirtiler tüm vücutta, belirli bir organda veya bölgede ortaya çıkabilir.

Örneğin; Parestezi bir semptomdur (sadece bunu yaşayan kişi doğrudan karıncalanma hissini yaşayabilir), oysa eritem bir bulgudur (cildin anormal şekilde kızardığını herkes onaylayabilir). Semptomlar ve bulgular genelde karakteristik değillerdir. Ancak bunların çeşitli kombinasyonları belirli tanıları düşündürür, tanı aralığını daraltmakta yardımcı olur.

Yazan: Dr. Ayşenur. Hilal Göker

Synonim(s):
belirti
« Return to Dictionary