Bulgu

Bulgu, Sign

Bulgu, sign.

  1. Muayene ile tespit edilebilen hastalığa ait objektif bulgu, işaret.  Örneğin ateş, hassaiyet, duyulan anormal solunum sesleri. Bulgulara çoğu zaman semptomlar eşlik eder.  Belirti (semptom) ise, hastanın hastalıktan kaynaklanan şikayetleridir, subjektiftir, yani bunu sadece hasta söyleyebilir, hekim anlayamaz; örneğin ağrı.
  2. Bir hastalıkta, bu hastalığın varlığının göstergesi olarak ortaya çıkan bulgu. Örneğin Murphy sign, Murphy bulgusu.

Genel Cerrahide Özel Bulgular

Chvostek’s Sign-Bulgusu:

Hipokalsemide görülür. Hastanın fasial (yüz) sinirine vurulduğunda, yüz kasları, özellikle ağız köşesi seğirir, kasılır.  köşesine bakın.

Trousseau’s Sign-Bulgusu:

Hipokalsemide görülür. Tansiyon manşunu üst kola bağlanarak, sistolik ile diyastoloik tansiyon arasında bir basınçta şişirilir. El kaslarında spazm olur ve ebe eli oluşur. -diaystol arası kan dolaşımı tıkanıklığı ile oluşan karpopedal spazm. Sağlıklı insanların %15-25’inde de görülebilir.

Cullen’s Sign-Bulgusu:

Umbilikus çevresinde ekimoz. Hemorajik pankreatit, rüptüre abdominal aort anevrizması, rüptüre ektopik gebelikte görülebilir.

Grey Turner’s Sign-Bulgusu:

İngiliz cerrah George Grey Turner tanımlamıştır (1919). Lomber bölgede ekimoz. Retroperitoneal kanamanın bir göstergesidir. Ortaya çıkması 24-48 saat alır. Genellikle akut pankreatite bağlıdır. Rüptüre ektopik gebelik ve aort anevrizmalarında da görülebilir.

Hamman’s Sign-Bulgusu:

Özofagus perforasyonunun nadir bir bulgusudur. Göğsün oskültasyonu sırasında hışırtılı bir ses duyulur (krepitasyon). Solunumun aksine kalp sesleriyle senkron olarak duyulur. Mediastinal havanın göstergesidir.

Homan’s Sign-Bulgusu:

Derin ven trombozunun bir göstergesidir. Thomas Homan (Amerikalı doktor) adından gelir. DVT’si olan hastada, ayağa pasif dorsifleksiyo yapılması baldırda ağrıya neden olur.

Kehr’s Sign-Bulgusu:

Yansıyan ağrıya bir örnektir. Diyafram irritasyonu (örneğin kan), omuz ağrısına neden olur. Klasik olarak dalak rüptüründe sol omuz ağrısı görülmesidir.

McBurney’s Sign-Bulgusu:

Akut apandisit belirtisidir. McBurney noktasında hasssasiyet olması. McBurney noktasına basınca, hassasiyet nedeniyle hasta reaksiyon gösterir.

Murphy’s Sign Bulgusu:

Akut kolesistit göstergesidir. Sağ kosta kavsi alt tarafı palpe edilirken hastaya nefes alması söylenir. Akut kolesistitli safra kesesi doktorun eline çarpınca hasta nefes almayı keser.

Rovsing’s Sign-Bulgusu:

Akut apandisit göstergesi. Karın sol alt kadrana bastırınca (palpasyon), sağ alt kadranda ağrı oluşur.

Troussau sign-bulgusu, karpopedal spazm
Troussau sign-bulgusu, karpopedal spazm

Resim wikipedia‘dan alınmıştır.

 

Synonim(s):
sign
« Return to Dictionary