Spazm

Spazm

Spazm, bir kas ya da kas grubunun yada içi boş organların (mide, ince bağırsak, sfinkterler) ani ve istemsiz kontraksiyonu (kasılması, daralması). Spazmın devamında ani bir ağrı gelişir (kolik ağrı, kramp). Ağrı spazm devam ettiği müddetçe sürer, bu genellikle kısa bir süredir.

Tik de bir spazm türüdür, ağrısız lokalize spazmlardır (örneğin göz seğirmesi).

Kolik ya da kolik ağrı da içi boş organlarda görülen spazm türüdür ve bıçak saplanır tarzda bir ağrıya neden olur.

  • Bilier Kolik: Safra kesesi kanalının tıkanmasına bağlı gelişir, bir kaç saat sürer
  • Bağırsak Koliği (İntestinal Spazm): Bağırsak obstrüksiyonları (tıkanması) ve gastroenteritte görülür. Saniyeler boyunca sürer geçer (bağırsak peristaltizmine-hareketine bağlıdır).
  • Renal Kolik: Üreter taşlarının, üreteri tıkamasına bağlıdır. Dakikalar boyunca sürer ve geçer (üreterin kontraksiyonu-kasılmasına bağlıdır).

Vazospazm (Damar Spazmı): Damarların kasılması (genellikle arterin).

Sfinkter Spazmı: Sfinkter, kanal şeklindeki yapıları sararak, kanalı açıp kapatan kas halkasıdır. Örneğin anal sfinkter spazmı, anal fissürde (çatlak) görülür, fissürün hem nedeni hem sonucudur.

Klonik Spazm: Dönüşümlü olarak kontraksiyon (kasılma) ve gevşeme ortaya çıkar. Örneğin epilepsi (sara) nöbeti, hıçkırık.

Tonik-Tetanik Spazm: Spazmın (kas kasılmasının) devamlı olması. Örneğin, tetanoz, kuduz, serebral palsi (beyein felci).

Bronşial spazm (Bronkospazm): Astımda görülür. Bronşlar daraldığı için hasta nesfes alabilir ancak nefesini veremez.

Kalp Spazmı: Daralmış kalp damarlarının, özellikle efor durumunda kalbi yeterli olarak oksijendirememesi nedeniyle ortaya çıkan göğüs ağrısı. Kalp krizinden farklı olarak kalp kasında hasar oluşmammış olmasıdır. Aslında kalp ya da damarlarda bir spazm söz konusu değildir. Anjina pektoris’in Türkçedeki karşılığı olarak kullanılır.

Koroner Arter Spazmı: Kalbi besleyen arterlerden birinin kısa bir bölümünün, spazm ile aniden daralmasıdır. Spazm genellikle plak birikimi olmayan (damar sertliği olmayan) koroner arterlerde görülür. Bu spazmlar, arter duvarındaki kasların kontraksiyonuna (spazmına) bağlıdır. Genellikle arterin sadece bir bölgesinde görülürler. Koroner arterler, testler sırasında normal görünebilir. Anjina hastalarının (göğüs ağrısı) yaklaşık % 2’sinde ağrı, koroner arter spazmı nedeniyle olur.

« Return to Dictionary