Özofagus Hastalıklarında Endoskopik Ultrasonografi (EUS)

Endoskopik ultrasonografi (EUS) ile ultrasonografi görüntüleri elde edilmekle birlikte, yapılış şekli olarak endoskopik bir tetkiktir. Yani tetkiki endoskopist yapar (gastroenterolog, genel cerrah, dahiliyeci).

Kullanılan cihaz, ultrasonografi probu adapte edilmiş bir endoskoptur. Endoskobun ucundan endoskopik görüntü, yan tarafındaki USG probundan ise ultrasonografik görüntü alınır.

EUS, hem lümenli organın tabakalarını (mukoza, submukoza, kas vb) hem de komşu solid organı gösterir (örn pankreas başı). EUS, GİS tabakalarını gösterdiği için buradaki tümörlerin T evresini de yüksek bir doğruluk oranı ile gösterir (Özofagus %90, mide %88, pankreas %93, rektal %90).

EUS İle Ayırt Edilebilen GİS Tabakaları

  1. Yüzeyel mukoza
  2. Derin mukoza (lamina propria)
  3. Submukoza
  4. Muskularis propria (kas tabakası)
  5. Adventisya (özogagus) ve seroza (mide, duodenum, rektum).