Alkalen Reflü Gastrit

Mide ameliyatı sonrası, mide sürekli safraya maruz kalıyor olabilir (örneğin piloroplastilerde ve loop gastrojejunostomide). Safra midede inflamasyona neden olur (gastrit). Midedeki safra (reflüsü); bulantı, safralı kusma ve epigastrik karın ağrısına neden olur. İlginç olarak şikayetler ameliyattan aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkar.

Alkalen reflü gastritin (safra reflüsü) cerrahi tedavisi, Roux-en-Y gastrojejunostomi, duodenum güdüğü ile mide arasına 40 cm lik bir izoperistaltik jejunum parçasının konması (Henley loop) ya da Billroth II + Braun anastomozdur (entero-enterostomi).