Kronik Enfeksiyöz Tiroidit

Kronik enfeksiyöz (infeksiyöz) tiroidit, infeksiyöz tiroiditler içinde en sık görülenidir. Diğer bir deyişle kronik infeksiyöz tiroidit, akut infeksiyöz (süpüratif) tiroidit den çok daha sık görülür.

Kronik infeksiyöz tiroidit, immun yetmezlikli hastalarda görülür. İnfeksiyonu oluşturan mikroorganizmalar; mikobakteri, mantar (fungal) ve pneumocystitis lerdir.

Kronik infeksiyöz tiroidit genellikle bilateraldir (akut infeksiyöz trioidit ise tek taraflıdır). Tiroidde ağrı ve hassasiyet, akut süpüratif tiroidit den daha azdır.

Tiroid hormonları genellikle normaldir ancak hipotiroidi de gelişebilir. İAB ile patojen tespiti yapılabilir (kültür, gram boyama).

Tedavisi: Enfeksiyonun tedavisi sağlanırsa (antibiyotik), kronik enfeksiyöz tiroidit tamamen düzelebilir.