Özofagus Hastalıklarında Direkt Grafi

Herhangi bir özofagus hastalığına tanı koymak için direkt grafi istenmez (tanısal değeri zayıftır). Ancak başka nedenlerle çekilen toraks grafilerinde:

  • Genişlemiş özofagusu olanlarda hava sıvı seviyeleri görülebilir (akalazya, özofagus alt uç ca).
  • Önceden çekilmiş baryumlu grafilere bağlı baryum artığı saptanabilir.
  • Hiatal herniye bağlı hava sıvı seviyeleri görülebilir
  • Özofagusta yabancı cisim görülebilir