Karaciğer Amip Apsesi (Amebiasis)

Karaciğer amip apsesinde (amebik karaciğer apsesi) etken entamoeba histolytica denen amiptir. Sağlıksız sanitasyonlu bölgelerde yaygındır (kirli sular). E. histolytica doğada kist olarak yaşar. Kist yutulur, mideden ve ince bağırsaktan geçer, kolonda trofozoite dönüşür. Amip kolon mukozasına girer ve mukoza altına mağara gibi uzanan yassı ülserler yapar (flask shaped ulcer). Amip buradan da portal venöz sisteme girer ve karaciğere taşınır. Sinüzoidlerde çoğalır nekroza ve apseye neden olur. Apse en çok sağ lob anteriordadır. Amip sinüzoidleri de geçerse akciğer ve beyine gidebilir. Apsenin içinde yoğun, kırmızımsı kahverengi, pü benzeri bir malzeme bulunur (Ançueze benzetilir (hamsi-sardalya ezmesi) veya çikolata apsesi de denir).

BT ve Ultrasonografide karaciğer apsesi kolayca görülür. Ancak amebyazis tanısı immün florasan antikor testi ile konur.

Karaciğer Amip Apsesinin Tedavisi:

  1. Metronidazol tablet günlük 750 mg (3x250 mg), 7 ila 10 gün uygulanır. Vakaların% 95'inde başarılıdır.
  2. Aspirasyon nadiren gerekir. Aspirasyon endikasyonları şunlardır:
    • Büyük apseleri olan hastalar
    • Medikal tedaviye cevap vermeyen apseler
    • Perikarduma rüptüre olabilecek karaciğer sol lob apseleri
    • Süperinfekte apseler (bakteriyel enfeksiyon eklenmiş)