Caroli Hastalığı

Caroli hastalığı intrahepatik safra kanallarının konjenital kistik dilatasyonudur (tespih tanesi şeklinde, genişleme ve daralmalar birbirini takip eder). Çoğu hastaya tanı 30 lu yaşlarda konur. Caroli hastalığı safra yollarında taşa, kolanjit ve biliyer apseye neden olur. En yaygın başvuru semptomları ateş, titreme ve karın ağrısıdır (kolanjit). Caroli hastalarının yaklaşık % 33'ünde biliyer lithiasis (safra yollarında taş) ve % 7'sinde kolanjiokarsinom geliştirir (safra yolu kanseri). Caroli hastalığının tanısı; Manyetik rezonans kolanjiopankreatografi (MRCP), ERCP ve perkütan transhepatik kolanjiyografi ile konabilir. Tedavide; ERCP ve perkütan transhepatik kolanjiyografi ile biliyer drenaj yapılır. Hastalık karaciğerde tek lopta ise hepatik rezeksiyon yapılabilir.