Safra Yolu Hamartomu (Biliyer Hamartom, Von Meyenburg Kompleksi)

Safra yolu hamartomları, laparotomide karaciğerin yüzeyinde, 2-4 mm lik sert, düzgün sınırlı, sarı-beyaz kitlelerdir. Ameliyat sırasında, küçük metastatik lezyonlardan ayırt etmek zor olabilir.  Eksizyonel biyopsi ile kolayca tanı konur.

Safra Yolu Hamartomunun Histolojisi: Küçük intrahepatik safra yollarının bir anomalisidir. Hamartomda, ince safra kanalları (bile ductulus), inflamatuar hücreler ve fibrozis görülür (nedbeleşme).

Safra Yolu Hamartomunun Önemi: Cerrah bu lezyonu ameliyatta görürse, biyopsi yapacak ve frozen için patoloğa gönderecektir. Frozen da ise safra yolu hamartomu, metastatik karaciğer karsinomları ile karışabilir.

Safra Yolu Hamartomlarının Tanı ve Tedavisi: Lezyonlar MR da kolayca tanınır (T2 ağırlıklı çekimlerde kuvvetli hiperintes, multipl lezyonlar). Eksizyonel biyopsi ile de tanı kolayca konur (normal patolojik takipte). Safra yolu hamartomlarında tedavi gerekmez.

Kaynaklar

  1. Benign Solid Liver Tumors, Bile Duct Hamartomas. Schwartz 8. Baskı, Sayfa 1162
  2. Benign Liver Disease, Biliary Hamartoma.  Belghiti J, Dokmak S, Vilgrain V, Paradis V. Blumgart’s Surgery of The Liver, Biliary Tract and Pancreas (5. Baskı). Sayfa: 1264.