Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyat Videosu

Akut Kolesisit

Ameliyat Notu (Raporu)

Yaş ve Cinsiyet 71-E
Preoperatif Tanı Akut kolesistit + kolelitiazis
Postoperatif Tanı Aynı
Anestezi Endotrakeal Genel Anestezi (İntratrakeal Genel Anestezi, İTGA)
Yapılan Ameliyat Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu
Antibiyotik Proflak Sefuroksim aksetil 750 mg (Cefuroxime axetil) IV+ Ornidazol 500
mg IV
DVT Proflaksisi DMAH + Varis çorabı
Transfüzyon Yapılmadı
Dren Konmadı
Spesimen Safra kesesi

 

Hasta Pozisyonu

Hasta ameliyat masasına supin pozisyonda yatırıldı. Endotrakeal genel anesteziyi takiben karın boyandı ve steril olarak örtüldü. Ameliyat masası ters Trendelenburg ve sola side yapıldı.

Trokar Giriş Yerleri

Göbek, Kocher klempler yardımıyla dışa döndürüldükten sonra 1cm’lik vertikal insizyon yapıldı. Daha sonra iki adet çamaşır pensi ile genişçe tutulup asılarak 10 mm lik trokar yerleştirildi (optik port), gaz hortumu bu trokara bağlandı ve pnömoperiton oluşturuldu (14 mm Hg). Kisifoidin 5 cm altından 10 mm’lik çalışma trokarı, sağ kosta yayayın 5 cm altından iki adet 5 mm lik trokar daha yerleştirildi (midklavilar ve ön aksiller çizgi üzerinde).

Yapılan İşlem

0 derecelik teleskopla yapılan eksplorasyonda safra kesesinin hidropik olduğu görüldü. Safra kesesi aletlerle tutulamadığı için veres iğnesi ile boşaltılmasına karar verildi. Fundus iz düşümünde cilt 2-3 mm kesildi. Veress iğnesi buradan batırılarak, kese 50 cc enjektör ve 3 yollu musluk kullanılarak 100 cc pü boşaltıldı. boşaltıldı. Veress iğnesi çıkarıldı, fundus kesedeki delikle beraber kaba dişli grasper ile tutularak, sağ omuza doğru itildi. Kese gövdesi ve boynundaki peritoneal adezyonlar açıldı. Hartmann poşu sağ bacağa doğru çekildi. Hepatosistik üçgenin, safra kesesi kenarında periton açılarak sistik kanal ve sistik arter izole edildi. Sistik kanal kalındı, iki adet XL hemolok klip kondu ortasından kesildi. Hastada çift sistik arter mevcuttu. Her ikisi de ayrı ayrı endoclip ile bağlandı ve kesildi. Daha sonra kese hook koter ile karaciğer yatağından ayrıldı. Tamamen serbestlene kese, ksifoid altındaki 10 mm lik trokardan, aslan dişli tutucu ile dışarı çekildi ve aspire edilerek boşaltıldı, sonrada tamaman çıkarıldı. Kese yatağında kanama ya da safra bulaşı yoktu. Loj bir kez yıkandı, dren konmadı. 5 mm’lik girişlerde sadece cilt, 10 mm lik girişlerde hem cilt hem fasya kapatıldı (0 Vicryl ve 3/0 prolene ile). Pansuman yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Spanç, ped, iğne ve alet sayımları tamdı. Hasta sorunsuz ekstübe edildi, hemodinamisi stabil olarak uyanma odasına alındı.

Klinik Seyir

Hasta postop 1. gün (ertesi gün) oral ağrı kesiciler (tablet) ile sorunsuz taburcu edildi.

Herniler

laparoskopik bilateral inguinal herni onarimi-tapp

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı
Bilateral TAPP (Total Aabdominal PrePeritoneal)

laparoskopik insizyonel herni onarimi

Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımı
McBurney (apandektomi) insizyonunda

diyafragma hernisi

Laparoskopik diyfram hernisi onarımı
Travmatik diyafragma rüptürü

Mide

laparoskopik total gastrektomi-gist

Laparoskopik Total Gastrektomi
Midede Gastrointestinal Stromal Tümör (GİST)

laparoskopik nissen fundoplikasyonu

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu
İlaç tedavisine dirençli ve aspirasyona neden olan gastroözefageal reflü

laparoskopik mide wedge rezeksiyon

Laparoskopik Mide Wedge Rezeksiyon
Mide Fundusunda GIST (Gastro-Intestinal Stromal Tümör)

Safra Kesesi - Safra Yolları ve Karaciğer

Kolon Rektum ve Anüs

laparoskopik sol hemikolektomi

Laparoskopik Sol Hemikolektomi
İnen Kolon-Sigmoid Kolonda Villöz Adenom

Apendiks

laparoskopik apendektomi-hemolok

Laparoskopik Apendektomi
Flegmanöz Apandisit

Laparoskopik Apendektomi (Lineer Stapler)

Laparoskopik Apendektomi
Granülomatüz apandisit-Lineer Stapler