İnsizyon

İnsizyon

İnsizyon, kesi, tıpta cildi, dokuyu ya da organı kesmek demektir. Örn. göbek üstü/altı median, subkostal, McBurney, Pfannenstiel, Kocherin kolye insizyonu gibi terimler ameliyata başlarken ciltte yapılan kesilerin yerini tarif eder. (Tıp: İncision)

Tıpta belli bir vücut dokusuna (cilt, organ vs.) cerrahi olarak kesi yapılması, şak yapılması manasında kullanılır.

Abdominal İnsizyonlar 3’e ayrılır

 • Transvers İnsizyonlar
  • Pfannenstiel: Bu insizyon genellikle pubik arkın 1-2 parmak (3-5 cm) üstünden ve uzunluğu 10-14 cm (ortalama 12 cm) olacak şekilde yapılır.
  • Küstner: Simfiz pubisin 5 cm üstünde, anterior iliyak omurganın altında yapılır. Subkutan doku daha sonra orta hatta ayrılır ve linea alba açığa çıkar.
  • Maylard: klasik Phannenstiel insizyonunun biraz üzerinden (simfizis pubisin 3-8 cm üstünden) ve ona paralel biçimde yapılır. Anterior rektus kılıfı transvers olarak kesilir.
  • Cherney: Simfiz pubisin üstünde 2 parmak genişliğinde yapılır ve Langer’ın çizgilerinde, 2 parmak genişliğinden mediale doğrudur
 • Vertikal İnsizyonlar
  • Median (midline): Linea alba’yı izleyen dikey bir kesidir. Kas lifleri bölünmez, sinirler yaralanmaz ve üst abdominal organlara iyi yaklaşım sağlar.
  • Paramedian: Orta hattın yaklaşık 3 cm (2-5 cm) lateralinden ve ona paralel şekilde yapılan vertikal bir insizyondur.
  • Pararektal: Rektus kılıfının lateralinde yapılan bir kesidir.
 • Oblik İnsizyonlar
  • Subkostal: Rektus kılıfına transvers olarak yapılır. Rektus kası kesilir ve external oblik kas ekarte edilir.
  • Mc Burney: Daha çok akut apandisit vakalarında kullanılır.
  • Sağ ve sol inguinal oblik insizyonlar, inguinal herni onarımlarında kullanılır

Yazan: Dr. Selmin Sena Kol

Synonim(s):
kesi, ensizyon, insizyon
« Return to Dictionary