İnguinal Herni

İnguinal Herni

İnguinal herni, kasık bölgesinde gelişen hernidir. Tipleri direkt ve indirekt dir. En sık görülen karın hernisidir. İndirekt inguinal herni, direkt inguinal herniden 5 kat daha sık görülür ve inguinal kanalın içinden çıkar. Direkt herniler ise daha medialden, Hasselbach üçgeninden çıkar.

İnguinal bölge, karın ön duvarının sağ ve soldaki alt kısımlarıdır. Sınırlarını çizecek olursak alt kenarı uyluk ile medialde pubik tüberkül ve superolateralde SİAS (spina iliaka anterior superior) arasında kalan kısımdır. Bu bölge inguinal kanal denen hayali kanalı içerir ve karının duvarının en zayıf noktasıdır. Bu bölgenin önemi, bu zayıf alandan inguinal hernilerin gelişmesidir.

İnguinal herni, bağırsağın bir parçası veya abdomen içindeki organların bir veya bir kaçının inguinal bölgedeki karın zarı duvarının zayıf bir noktasından çıkmasıyla oluşur. Bu olayda karın içi basıncı artıran; ağır kaldırma, ıkınma, hapşırma, öksürme gibi nedenler etkildir.

İndirekt İnguinal Herni: En sık görülen tiptir. Kasık kanalı tamamen gelişmeden erken doğumlarda sıklıkla görülür. Bununla birlikte, bu tip fıtıklar yaşam boyunca herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. İndirekt inguinal herni erkeklerde daha sık görülür. Batın içi organlar batın dışına internal inguinal ring den (halka) geçerek, inguinal kanal boyunca ilerler ve eksternal inguinal ring den (dış halka) dışarı çıkar.

Direkt inguinal herni(doğrudan): Herni kesesinin Hasselbach üçgeninden çıkması. Genelde karın duvarının zayıfladığı orta ve ileri yaşlarda görülür.

İnguinal Herni tedavisi: Komplikasyon oluşmadığı sürece elektif şartlarda cerrahi tedavi yöntemleridir. İnguinal Herni’de cerrahi amaç;

  • Fıtık içeriğinin karın içine yerleştirilmesi (redüksiyon)
  • Fıtık kesesinin bağlanması ve çıkarılması,
  • Fıtık çıkış deliğinin kapatılması
  • Yinelemeyi (rekürens) önlemek için kesenin oluştuğu abdominal duvar defektinin onarımı (Bassini, Shouldice, Mc Vay gibi primer onarım yada Kugel ve laparoskopik onarımlardaki gibi yama kullanımı).

Yazan: Dr. Selmin Sena Kol

Synonim(s):
inguinal herni, kasık fıtığı
« Return to Dictionary