İnguinal Kanal

« Sözlüğe Dön

İnguinal Kanal

İnguinal kanal, kasık bölgesinde, erkekte spermatik kord, kadında uterusun round ligamentinin geçtiği 4 yüzlü bir bölgedir. Spina iliaka anterior superior un medialinden başlar, tuberkulum pubikumun lateralinde biter. Sınırları, önde eksternal oblik kasının aponevrozu, arkada fasia transversalis, üstte internal oblik ve transversus abdominis kaslarının alt kenarı, altta inguinal ligament (Poupart) ve laküner ligament (Gimbernant). Bu kanalın içinden geçerek çıkan fıtıklara indirekt inguinal herni denir. (Tıp: Canalis inguinalis)

Eşanlamlılar:
inguinal kanal
« Sözlüğe Dön