Kolonik Psödo Obstrüksiyon (Ogilvie Sendromu)

Kolonik Psödo Obstrüksiyon; Ogilvie Sendromu, akut kolonik psödoobstrüksiyon olarak da adlandırılır. Fonksiyonel bir hastalıktır, kolonda mekanik bir obstrüksiyon olmadığı halde, kolonun aşırı derecede dilatasyonudur. Genellikle hastanede yatan, travmalı yada ameliyat geçirmiş, düşkün, yaşlı hastalarda görülür. Cerrahiler içinde en çok sezeryan ve kalça ameliyatlarından sonra görülür.

Kolonik Psödoobstrüksiyonun Belirtileri

Ciddi abdominal distansiyon (karında şişkinlik) görülür. Distansiyon genellikle 3-7 günde oluşsa da 24-48 saat içinde hızlıca da gelişebilir. Karın distansiyonuna karın ağrısı (%80) ve bulantı-kusma da (%60) eşlik eder. Muayenede karın timpaniktir, hafif hassasiyet bulunur ancak bağırsak sesleri duyulur (%90).

Kolonik Psödoobstrüksiyonun Tanısı

Grafilerde rektosigmoid de dahil tüm kolonda dilatasyon ve gaz görülür (özellikle de sağ hemikolon daha dilatedir). BT ve kolonoskopide mekanik obstrüksiyon tespit edilemez.

Kolonik Psödoobstrüksiyonun Tedavisi

Mekanik obstrüksiyon olmadığı ve Ogilvie sendromu olduğu kesinleştikten sonra

 • Medikal Tedavi
  • Kolon motilitesini bozan hastalıkların tedavisi yapılır
  • Kolon motilitesini bozan ilaçlar kesilir (Narkotikler, antikolinerjikler, trisiklik antidepresanlar, fenotiazidler, antiparkinson ilaçlar, kalsiyum kanal blokerleri, klonidin).
  • Nazogastrik takılır
  • IV sıvı elektrolit tedavisi uygulanır
  • Neostigmin 2-2.5 mg IV infüzyon (> 3 dk), 3-4 saatte bir tekrarlanabilir. Bir çalışmaya göre 11 hastanın onu neostigmin tedavisine yanıt vermiştir (ortalama 4 dk da). Neostigmin semptomatik bradikardiye neden olursa atropin uygulanır.
  • Kolonoskopik dekompresyon (%85 etkilidir), gerekirse tekrarlanabilir
 • Cerrahi Tedavi
  • Perforasyon ya da kolon iskemi varsa sağ hemikolektomi yapılır.
  • Perforasyon ya da iskemi yoksa tüp çekostomi yapılır.

Kolon, Rektum ve Anüs