Tomografi

Tomografi (Bilgisayarlı Tomografi)

Tomografi; bilgisayarlı tomografi. X ışını gönderen bir tüp hastanın çevresinde döner, karşı taraftaki detektör görüntüleri alır. Bunlar bilgisayar ile işlenir. Böylece kesitsel görüntüler elde edilir. Kesit aralıkları 1-10 mm arasında değişir. Kesit görünümü, kişi enlemesine kesilmiş ve alttan bakıyormuşuz gibidir (transvers kesit, düzlem). Bu yüzden computarized axial tomography (CAT) de denir. Ancak bilgisayarda görüntüler işlenerek, kişi boylamasına önden (koronal kesit, düzlem) ya da yandan kesilmiş gibi (sagital kesit, düzlem) görüntüler de elde edilebilir. Tabi ki bu son iki görüntünün kaliteli olması için, kesit aralığı ince olmalıdır.

« Return to Dictionary