turkcerrahi.com logo smiling

turkcerrahi.com | Genel & Laparoskopik Cerrahi

Hastalıklar, Ders Notları, Ameliyat Videoları, Sözlük

Başlarken

Cerrahinin Gelişimi, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi

Anamnez

Hemostaz, Kan Ürünleri, Transfüzyon

Şok Sendromu

Akut Karın 

Travma

Preop Hazırlık-Postop Bakım

Karın Duvarı ve Herniler

Diyafram

Meme

Tiroid

Özofagus 

Mide

Karaciğer

Safra Kesesi ve Safra Yolları

Pankreas

İnce Bağırsak

Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları

Apendiks

Tıp Sözlüğü

  • Latince altı çizili kelimeler için açıklama kutusu (otomatik açılır).
  • Tıp Sözlüğü sayfamızı da kullanabilirsiniz.

Çok Okunanlar

Midenin Bölümleri (Dıştan Görünüm)

Midenin cerrahideki önemi, komşulukları, bölümleri. Mide ansiklopedisi. Midenin Embriyolojik gelişimi. Midenir arterleri, venleri, sinirleri (Nervus Vagus). Mide Lenf Nodu İstasyonları. Mide Histolojisi Devamı...

Safra kesesi anatomisi
Safra kesesi anatomisi

Safra kesesi armut şeklinde, 7-10 cm uzunluğunda, 30-50 ml kapasiteli bir kesedir. Safra kesesi karaciğerin ön ve alt yüzüne yapışık olarak bulunur. Burası aynı zamanda karaciğerin sağ ve sol lobunun birleşim yeridir. Safra kesesini dört bölümü vardır; fundus, korpus, infundibulum ve boyun. Devamı...

Ssafra yolları
Ekstra hepatik safra yolları

Ekstra hepatik (karaciğer dışındaki) safra yolları sağ ve sol hepatik kanalar, ana hepatik kanal, sistik kanal ve ana safra kanalından (koledok, choledochus) oluşur. Sol hepatik kanal (~ 1.7 cm ) sağdan ( ~ 0.9 cm) daha uzundur. Hepatik kanal 1-4 cm uzunluğundadır. Hepatik kanala sistik kanalın katılmasıyla ana safra kanalı (koledok) oluşur. Devamı...

İnguinal bölge ve Hasselbach üçgeni
İnguinal bölge ve Hasselbach üçgeni

İnguinal bölge neresidir, önemi nedir, anlaşılması neden zordur? Hasselbach üçgeni, inguinal kanal, inguinal bölgenin dıştan ve içten görünümü. Erkek ve kadında kord ve elemanları. Veee "İnguinal Bölge Ansiklopedisi" Başlığında terimler ve açıklamaları. Anlaşılması kolay çizimler... Devamı...

Safra kesesindeki safrada çözünmüş olarak bulunan katı maddelerin birleşerek taş haline gelmesi ile safra kesesi taşları oluşur. Bu çözünmüş olan maddeler şunlardır; bilirubin (alyuvarların yıkım ürünü), safra tuzları, fosfolipidler ve kolesterol. Devamı...

Safra kesesi sağ üst karında karaciğerin altında oturan armut şekilli bir organdır. Görevi, safrayı depolamaktır. Karaciğerden gelen safra kanlarlına akar. Bu kanallar, safrayı karaciğerden barsak ve safra kesesine taşır. Safra gıdaların sindirimine yardımcı olur. Safra kesesi sağlıklı yaşamak için zorunlu değildir. Kolesistektomi, safra kesesinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Laparoskopi teknolojisi kullanılarak, karında küçük kesilerle safra kesesini çıkarmak mümkündür. Devamı...

Kolon ve rektum da anastomoz çeşitleri ve tekniği; end to end (uç uca), end to side (uç yan), side to end (yan uç), side to side (yan yana), elle ve staplerle (resimli anlatım). Devamı...

Judd Piloroplasti

Pilor kanalının genişletilmesi olan piloroplasti çeşitleri şunlardır; Heineke-Mikulicz, Piloromiyotomi, Finney, Jaboulay ve Judd (ülser eksizyonundan sonra). (resimli anlatım). Devamı...

Bilroth I gastrektomi
Bilroth I gastrektomi

Peptik ülser tedavisinde uygulanan vagotomi + antrektomi sonrası  Bilroth I ve II ameliyatları, Roux en Y gastrojejunostomi (resimli anlatım). Devamı...

Bu sayfadan laparoskopik ameliyat videolarına ulaşabilirsiniz. Devamı...