Kolorektal Anastomoz Çeşitleri ve Tekniği

Anastomoz Çeşitleri

End-to-End (Uç Uca)

Bağırsak çapları birbirine yakınsa uç uca dikilebilir. Kolon rezeksiyonlarından sonra iki kolon ucu arasında ya da ileumla kolon arasında ve rektum rezeksiyonundan sonra iki kolon ucu arasında yapılabilir.

En-to-Side (Uç Yan)

Bir bağırsak segmenti diğerinden kalınsa uygulanır. En çok kolonla ileum arasındaki anastomozlarda uygulanır. İleumun ucu kolonun yanına dikilir.

Side-to-End (Yan Uç)

Yine çap uyumsuzluğunda uygulanır. İleorektal anastomozlar bu şekilde yapılır. İleum yanından rektum ucuna dikilir.

Side-to-Side (Yan Yana)

Çap uyumsuzluğunda (örneğin ileokolik) ya da her iki ince bağırsak segmenti de darsa (örneğin ileum-ileum) uygulanır. Anastomoz her antimezenterik yüzlerden yapılır.

Anastomoz Teknikleri

Anastomoz iki tübüler (tüp şeklinde) yapının birbirine bağlanması demektir. Örneğin barsak anastomozu, damar anastomozu

Elle (Hand Sutured, Hand Sewn) Anastomoz

Bu da iki çeşittir. Tek kat ve çift kat. Çift kat anastomozlarda iç kat emilebilir (absorbable) iplikle dikilir, en çok uygulanan teknik iç kat kilitleyerek devamlı, dış kat tek tek dikişledir. Tek kat anastomozlar ise en genellikle emilmeyen bir iplikle tek tek dikilerek yapılır, Gambee dikişi (stitch) çokça kullanılan bir tekniktir.

Staplerle Anastomoz

İki çeşittir. Lineer cutter ya da sirküler stapler ile. Her ikisi de anastomozun iki kenarını da iki ya da üç sıra diker ve dikişlerin ortasından dokuyu keser. Sirküler stapler ile uç uca, uç-yan, yan-uç anastomozlar yapılır ve en çok rektal ve özefagus anostomozlarında kullanılır. Lineer cutter yan yana anostomoz için mükemmeldir. Burada iki teknik uygulanabilir. Birincisinde barsak uçları güdük şeklinde kapatılarak yan yana getirilir ve staplerin her iki ağzı için birer küçük delik açılır, satpler yerleştirilir ve ateşlenir. Açık kalan kısım elle yada yine başka bir lineer cutter ile kapatılır. İkinci yöntemde barsak uçları tüfek namlusu şeklinde yan yana getirilerek lineer staplerle dikilir. Açık kalan her iki bağırsağın ucu birden yine ikinci bir lineer cutter ile kapatılır.
Anastamoz çeşitleri ve tekniği 1
Anastamoz çeşitleri ve tekniği 1
Anastamoz çeşitleri ve tekniği 2
Anastamoz çeşitleri ve tekniği 2

Kolon , Rektum ve Anüs