Kolon ve Rektum Kanseri Tipleri

  1. Polip zemininde gelişenler
  2. Kalıtsal kolorektal kanserler
    • Familyal adenomatöz polipozis (FAP) zemininde gelişenler
    • Zayıf FAP (Attenuated FAP) zemininde gelişenler
    • Familial kolorektal kanser (Lynch I Sendromu)
    • Herediter nonpolipozis kolorektal kanser (Lynch II Sendromu)

Kolon , Rektum ve Anüs