Kolorektal Kanserin Yayılma Yolları

Kolon ve rektum kanseri barsağın en iç tabakası olan mukozasından başlar. Sonra tömör barsak duvarı boyunca ilerler, önce çevre dokuları sonra da çevre organları invaze eder. Tömör sağ kolonda genellikle büyük kitle şeklinde büyür sol kolonda ise çevresel olarak olarak barsağı sarar ve obstüksiyona neden olur. Bölgesel lenf nodlarına yayılım ve ve uzak metastaz tümörün büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Kolorektal kanserde uzak metastaz en çok karaciğere olur. Karaciğer metastazı hematojen yolla portal venöz sistem üzerinden olur. Diğer uzak metastaz bölgesi akciğerdir, hematojen yolla gelişir ve karaciğer metastazı olmaksızın akciğer metastazı gelişmesi nadirdir.

Kolon , Rektum ve Anüs