Kolon ve Rektum Kanserinde Takip

Kolorektal kanseri nedeniyle tedavi edilen hastalarda tekrar aynı hastalığa yakalanma riski artmıştır. Bunun nedeni lokal ya da sistemik nüks yada metakron  (ikinci primer) tümördür. Bu yüzden çoğu hastada 12 ay sonra kolonoskopi yapılır. Ameliyattan önce tüm kolona bakılmamışsa, ameliyattan sonra tüm kolon değerlendirilmiş olmalıdır. 1. sene kontrolünde herşey normalse, 3 sene sonra, sonra da 5 sene sonra kolonoskopi tekrarlanır. Hangi sıklıkla kolonoskopi yapılacağı konusunda tartışmalar da vardır. Çoğu nüks ilk iki yılda ortaya çıkar. Lokal ya da uzak nüks çıktığında tekrar ameliyat edilebilecek durumdaki hastalar daha yakından takip edilebilir. Lokal eksizyon yapılan rektum kanserleri ilk yıl 3-4 ayda bir sonraki iki yıl 6 ayda bir endoskopiyle izlenir. CEA  2 sene boyunca 2-3 ayda bir bakılır. Yüksek riskli hastalar daha yakından izlenir, HNPCC ve T3, N(+) hastalar.

Kolon , Rektum ve Anüs