Kolorektal Kanserde Risk Faktörleri

Kolon ve rektum kanseri risk faktorleri
Kolon ve rektum kanseri risk faktorleri; genetik (kalıtım), yaş, hayvansal yağ ve kırmızı et, obezite, hazır salam-sosis-sucuk (nitrit), fazla şeker yemek, yanmış et (mangal), alkol, sigara, ülseratif kolit.

Yaş

50 yaşından sonra risk düzenli olarak artar. Vakaların %90 ı 50 yaş sonrasıdır. Normal riske sahip hastalarda tarama yaşının 50 oluşunun sebebi budur.

Kalıtsal (herediter) Risk Faktörleri

Kolorektal kanserlerin %80 i sporadik, %20 si kalıtsaldır.
 • Birinci derece akrabada kolorektal kanser bulunması
 • Bazı genetik hastalıklar
 • Herediter nonpolipozis kolorektal kanser (Lynch sendromu)
 • Familial adenomatöz polipozis (FAP) koli sendromu
 • Geçmişinde adenomatöz polip öyküsü

Kolorektal Kanser Riskini Artıran Gıdalar (Diyet) ve Çevresel Faktörler

 • Erkekler
 • Yaşam tarzı. Milletler arasında gelişmiş toplumlar aleyhine 5-10 kat fark görülmektedir. Gelişmiş bölgelere göç edenlerde risk bir süre sonra eşitlenmektedir.
 • Hayvansal yağ tüketmek. Lifli gıdalar bu etkiyi azaltır.
 • Kırmızı et. Etin içindeki yağ ya da etin fazla pişirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Günlük kırmızı et 80 gramı geçmemeli ve balık, tavuk ve çiftlik (dolaşan, büyükbaş) hayvanı eti tercih edin.
 • Kömürleşmiş et ve suyunu yemeyin. Direk ateşte pişmiş (mangal) ve tütsülü etleri mümkün olduğunca az yiyin.
 • Obezite
 • Sık yemek yemek
 • Fazla şeker yemek (özellikle sukroz diğer adıyla sakkaroz. Çay şekeridir, glukoz ve fruktozdan oluşan bir disakkariddir)
 • Sık yumurta ve işlenmiş et (salam, sosis, sucuk vb) tüketimi.
 • Obezite ve hareketsiz yaşam hemen her kanserde olduğu gibi riski artırır.
 • Alkol
 • Sigara
 • Üreterosigmoidostomi
 • Akromegali
 • Pelvik radyoterapi almış bireyler
 • İnflamatuvar bağırsak hastalığı
  • Hem ülseratif kolit hem de Crohn hastalığı hastalık süresiyle doğru orantılı olarak riski artırır. Pankolit varlığında hastalıktan 8 sene sonra, sol kolit durumunda 12-15 sene sonra yıllık kolonoskopi takibi yapılmalıdır.

Kolon , Rektum ve Anüs