Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri nadir görülen ancak ölümcül bir kanseredir. Çoğu safra kesesi kanseri, kolelitiazis nedeniyle kolesistektomi yapılırken tesadüfen (insidental) olarak saptanır (kolesistektomilerin %1-2’sinde). Bu yüzden genellikle safra kesesi kanserleri ileri evrede yakalanır ve buna bağlı olarak prognozları kötü olur. Safra kesesi kanserinin nedeni olarak safra kesesi taşı ve buna bağlı kronik kolesistit suçlanır. Safra kesesi kanserlerinin %70-90’ında safra kesesi taşı (kolelitiazis) bulunur. Safra kesesi kanserlerinin %90’ı adenokanserdir.

Safra Kesesi Kanseri Tanısı

Erken tanı zordur. Çünkü kanser iyice ilerlediğinde semptom (bulgu) verir. Karın ağrısı, bulantı-kusma, sarılık çok geç ortaya çıkar. Safra kesi kanserlerinin %50-75’i kolesistektomi sırasında fark edilir. Kolelitiazis sırasında yapılan USG’lerde kanser genellikle atlanır. Şüphelenilmediği için BT, MR, MRCP, EUS da yaptırılmaz.

Safra Kesesi Kanseri Tedavisi

Tümör lamina propriada sınırlı ise (T1a) kolesistektomi yeterlidir. T1a dan ileri kanserlerde bazılarına göre extended (genişletilmiş) kolesistektomi, bazılarına göre karaciğer segment 4b-5 ile beraber kolesistektomi uygulanması uygundur (bölgesel lenf nodu diseksiyonu ile beraber). Anrezektabl (unrezektabl, unresectable) safra kesesi kanserlerinde palyatif işlemler uygulanır (endoskopik ya da perkütan bilier drenaj-stent).