Anal Sfinkter EMG (Elektromiografi)

Anal sfinkter EMG si (elektromiografisi), eksternal anal sfinktere elektrot batırarak buradaki elektriksel aktivitenin ölçülmesidir. Anal sfinkter EMG si, anal sfinkterlerin ve anal sfinkter sinirlerinin (motor nöron) sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek için uygulanır.

Sfinkter, kanal şeklindeki yapıları sararak, kanalı açıp kapatan kas halkasıdır. İnsanda gaita tutulmasını sağlayan iki sfinkter bulunur (internal ve eksternal anal sfinkter).

  • İnternal sfinkter istemsiz çalışır ve anüsün sürekli kapalı kalmasını sağlayacak şekilde kasılıdır (istirahat basıncı oluşturur, özellikle istemsiz olarak gaz ve sıvı gaitanın kaçırılmasını engeller).
  • Eksternal sfinkter ise istemli çalışır (gaita geldiğinde istemli olarak tutabilmemizi sağlar).

Motor nöronlar; kasların kasılmasını sağlayan elektriği taşırlar (4 çeşit nöron (sinir) olduğunu hatırlayalım, duyu nöronu, motor nöron, internöron, beyin nöronu). Eksternal anal sfinkterin motor nöronu pudendal sinirdir (n. pudendus). Pudendal sinirin lifleri, S2, S3, S4 spinal sinir ön köklerinden gelir.

Anal Sfinkter EMG Endikasyonları

Alt sakral sinirlerle ilgili olduğu düşünülen ürolojik, bağırsak ve cinsel problemlerde, anal sfinkter EMG si faydalı olabilir.

  • Ürolojik Problemler: Mesane boşalmasındaki zorluklar, perinede duyu kaybı, alt ekstremitede fokal nörolojik semptomlar, kauda equina sendromu.
  • Bağırsak: İnkontinans, pelvik taban hastalıkları, pudental nöropatiler, miyotonik distrofi
  • Imperfore anüslü yenidoğanlarda sfinkter varlığının ve fonksiyonunun gösterilmesi
  • Sfinkter yaralanması ayırıcı tanısında

Anal Sfinkter EMG’si Nasıl Yapılır?

Hasta en çok sol yanına yatırılarak anal EMG çekilir. Bazan diz - dirsek (secde) pozisyonu ya da litotomi (doğum) pozisyonu da kullanılır. Anal sinkter EMG’si 45-60 dk sürer.

Anal EMG, iğne şeklindeki elektrotlar ciltten, eksternal anal sfinktere batırılarak yapılır. Bazan sünger şeklinde anüse yerleştirilen yada cilde yapıştırılan elektrotlar da kullanılır.

Hasta dinleniyorken, sfinkterini sıkarken ve ıkınırken elektriksel kayıtlar (EMG) alınır.

Kaynaklar

  1. Anal Sphincter Electromyography and Sphincter Function Profiles. Jasvinder Chawla. Medscape (https://reference.medscape.com/)
  2. Anal Sphincter EMG (Electromyography). MUSC Health, Medical University of South Carolina (https://muschealth.org/)

Kolon, Rektum ve Anüs