Kolon ve Rektum Kanseri Evrelemesi

İki çeşit evreleme kullanılır. TNM ve Dukes evrelemesi.

Kolorektal Kanserde TNM Evrelemesi

Tümör evresi (T) Açıklama
TxKolon ya da rektumda tümörün olup olmadığı araştırılmamış
T0Kolon ya da rektumda tümör araştırılmış ama tespit edilememiş
TisKarsinoma in situ
T1Tümör submukozayı invaze etmiş (bu tabakaya girmiş)
T2Tümör muskularis propriayı invaze etmiş (bu tabakaya girmiş)
T3Tümör peritonla kaplı kısımlarda subserozaya ulaşmış, Peritonla kaplı olmayan kolon ve rektum kesimlerinde ise perikolik ve perirektal dokuları invaze etmiş
T4Tümör direk olarak diğer organları invaze etmiş ya da peritonu delmiş
Lenf nodu evresi (N)Açıklama<
NxBölgesel lenf nodu tutulumu araştırılmamış
N0Lenf nodu metastazı yok
N11-3 perirektal ya da perikolik lenf nodu metastazı
N24 ve fazla perirektal ya da perikolik lenf nodu metastazı
N3Ana vasküler yapıların çevresindeki lenf nodlarına metastaz
Uzak metastaz (M)Açıklama
MxUzak metastaz araştırılmamış
M0Uzak metastaz yok
M1Uzak metastaz var

Dukes Klasifikasyonu (Astler-Coller Modifikasyonu)

Evre ATömör muskularis mukozayı delerek submukozaya ulaşmış ama muskularis propriaya ulaşmamış
Evre B1Tümör muskularis propriayı invaze etmiş
Evre B2Tümör muskularis propriayı tamamen delmiş serozaya ulaşmış
Evre CTümörün her çeşit invazyonunu + regional lenf nodlarını tutmuş
Evre C1Tümör muskularis propriayı invaze etmiş + 1-3 lenf nodu tutulumu
Evre C2Tümör muskularis propriayı tamamen delmiş serozaya ulaşmış + ≥ 4 lenf nodu tutulumu
Evre DUzak metastaz yapmış lezyonlar

TNM ve Dukes Klasifikasyonunun Karşılaştırılması

EvrelerTNMDukes
Evre 0TisN0M0-
Evre IT1N0M0A
T2N0M0B1
Evre IIT3N0M0B2
T4N0M0B2
Evre IIIT1,T2N1,N2M0C1
T3,T4N1,N2M0C2
Evre IVHer THer NM1D
Kolorektal kanser etyolojisi, ve TNM evrelemesi
Kolorektal kanser etyolojisi, ve TNM evrelemesi

Kolon , Rektum ve Anüs