Regional

Regional

Regional, rejyonal, bölgesel.  Ama lokal den daha geniş bir alan kastedilir. Regional anestezi: Ameliyat yapılacak bölgeye giden sinirlere uyuşturucu ilaç verilir. Lokal anesteziden daha geniş bir alan uyuşur, örneğin tüm kol, tüm bacak, belden aşağısı gibi.

Rejyonel anestezi geniş manada, bilinç kaybı olmaksızın vücudun herhangi bir bölümünde anestezi oluşturulmasıdır. Bu bakımdan tanımlandığında genellikle infiltrasyon anestezisinin kast edildiği lokal anestezi de, rejyonel anestezi kavramının içindedir.

Lokal ve regional anestezi biribirine benzer ancak farklıdır. Lokal ile regional kelimeleri arasındaki fark ağaçlar ve orman kelimeleri arasındaki fark gibidir. Büyük resime bakıyorsanız (orman) regional, detaylara (ağaçlara) bakıyorsanız lokal demektir.

Regional anestezide bir sinir gövdesi hedef alınır yani uyuşturulur. Böylece ağacın dalları da uyuşur. Lokal anestezide sadece enjeksiyon yapılan yer uyuşur, diğer sinir dalları uyuşmaz. Her iki anestezi türünde de hasta uyanıktır (ekstra damardan sedatif bir ilaç verilmedikçe). Vücudun bazı kısımları regional bloklar için uygundur (kollar, bacaklar, parmaklar).

Regional Anestezi Çeşitleri

 • Topikal anestezi (mukoza, cilt, kornea; sprey, krem, damla)
 • İnfiltrasyon; cerrahi yapılacak alana lokal anestezik enjeksiyonu yapılması (genellikle cilt-ciltaltı)
 • Alan bloğu; ameliyat alanı çevresine lokal anestezi enjeksiyonu (infiltrasyonu)
 • Minör sinir blokları : Tek sinir
 • Majör sinir blokları : Pleksus blokları
 • Nöroaksiyel bloklar(Spinal-Epidural)
 • RİVA (rejyonal intravenöz anestezi)

Yapılış Yerine Göre Regional Anestezi

 • Santral bloklar (Nöroaksiyel bloklar)
  • Epidural
  • Spinal
  • Kombine spinal-epidural
  • Kaudal
 • Periferik bloklar
Synonim(s):
Rejyonal
« Return to Dictionary