Kombine

Kombine

Kombine,

 1. Beraber, birlikte. Birşeyleri bir araya getirme kavramı, birleştirme.
 2. Kombine etmek, iki ya da daha fazla şeyi bir arada uygulamak anlamına gelir.
 3. Kombine tedavi (yaklaşımı) birkaç tedavinin beraber uygulaması mesela meme kanseri tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ile yapılan tedaviler, karma tedavi. Meme kanserinde kombine tedavi örnekleri:
  • Evre 1-2 Meme Kanseri
   • Mastektomi + aksiller lenf nodu değerlendirmesi  (ALND veya SLNB) + adjuvan kemoterapi (cerrahiden sonra)
   • Meme koruyucu cerrahi (lumpektomi + aksiller lenf nodu değerlendirmesi  (ALND veya SLNB) + radyoterpi) + adjuvan kemoterapi (cerrahiden sonra)
   • Evre 3a Meme Kanseri
    1. Önce modifiye radikal mastektomi yapılır,
    2. Sonra adjuvan kemopterapi,
    3. Sonra da radyoterapi uygulanır
   • Evre 3b Meme Kanseri
    1. Önce kemoterapi uygulanır (neoadjuvan). Tümör ve metastatik lenf nodları küçülür.
    2. Sonra modifiye radikal mastektomi (MRM) yapılır.
    3. Cerrahiden sonra tekrar kemoterapi (adjuvan) ve
    4. Takiben radyoterapi (adjuvan) uygulanır.
 4. Kombine ilaç tedavisi birkaç ilacın beraber kullanıldığı tedavidir. Kombine ilaç tedavisinin zıttı “monoterapi“dir, tek ilaçla tedavi anlamına gelir.K
  • Kombine antibiyotik tedavisi; farklı bakteri türlerine etki eden (gram negatif-pozitif, aerob-anaerob) farklı türden-gruptan antibiyotiklerin beraber kullanılmasıdır.
  • Kombine antihipertansif tedavi; farklı etki mekanizmalarına sahip tansiyon ilaçlarının bir beraber kullanılmasıdır, böylece kan basıncı daha kolay düşürülür, daha düşük dozda ilaç kullanılır, birbirlerini olumsuz etkilerini azaltabilir (böylece daha az yan etki görülür). Bazı antihipertansif kombinasyonlar;
   • Beta bloker + Diüretik
   • ACE inhibitörü + Diüretik
   • Diüretik + Diüretik
« Return to Dictionary