Neoadjuvan

Neoadjuvan

Neoadjuvan; -neo (önce) ve -adjuvan (yardımcı, ek) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.
Tıbbi literatürde genellikle kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte kullanılır. Neoadjuvan kemoterapi, radyoterpi, kemoradyoterapi; cerrahiden önce, kanserin sınırlandırılması, küçültülmesi için yapılır. Örneğin; rektum kanserinde ameliyat öncesi hastaya uygulanan (neoadjuvan) radyoterapi ya da meme kanseri cerrahisi öncesi uygulanan neoadjuvan kemoterapi .

Kelimenin Kökeni: Neo, Yunanca ‘’neos’’, önüne geldiği kelimeye yeni, önce anlamı katar. Örnek: neopolis (yeni şehir), neologizim(yenilikçilik). Adjuvan, Latince “adjuvare”, yardımcı, destekleyici, ek, tamamlayıcı, güçlendiren anlamlarına gelir.

Adjuvan, yardımcı, destekleyici, ek, tamamlayıcı, güçlendiren anlamlarına gelir. Adjuvan tedavi esas tedaviden (ameliyat) sonra uygulanır (örneğin, kanserde cerrahiden sonra nüksü azaltmak için). Neoadjuvan tedavi ise esas tedeviden (ameliyattan) önce uygulanır (örneğin kanserde tümörü küçültmek ve ameliyatı kolaylaştırmak için).

Adjuvan kelimesi tıpta en çok kemoterapi ve radyoterapi ile ilgili kullanılır. Örneğin meme kanserinde adjuvan kemoterapi, cerrahi sonrası uygulanan kemoterapidir (mastektomi ya da meme koruyucu cerrahi sonrası). Meme kanserinde neoadjuvan kemoterapi, lokal ileri tümörlerde ameliyattan önce uygulanır (evre 3, büyük tümör ama metastaz yapmamış). Böylece tümör küçülür, hem ameliyat hem de ileriki dönemdeki nüks azalır. Adjuvan ve neoadjuvan radyoterapi de aynı gerekçelerle uygulanır.

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Bekir Sarıcık

« Return to Dictionary