Regional Anestezi

Regional Anestezi

Regional anestezi, Türkçe’ye çevirirsek “bölgesel anestezi” demektir. Regional anestezide, ameliyat yapılacak bölgeye giden sinirlere uyuşturucu ilaç verilir (lokal anestezik). Lokal anesteziden daha geniş bir alan (bölge) uyuşur, örneğin tüm kol, tüm bacak, belden aşağısı gibi.

Regional anestezide, vücudun bir kısmının (kol, bacak, kasık ve göbek altı bölgesi vb) lokal anestezik adı verilen ilaçların iğne ile enjekte edilerek uyuşturulmasına bölgesel anestezi (regional anestezi) denir. Birçok cerrahi girişimde bölgesel anesteziden yararlanılabilir. Ancak en çok ortopedi ve üroloji ameliyatlarında, ağrısız doğum ve sezaryende, anorektal bölge ameliyatlarında (hemoroid, anal fissür, fistül), inguinal herni ameliyatlarında uygulanır.

Regional anestezide sinir iletimini geçici olarak durduran lokal anestezik ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar; ganglion etrafına ya da santral bloklarda (epidural, spinal gibi) medulla spinalis zarları arasına veya periferik (sinir etrafına, sinirlerin birbirleriyle birleştiği köşeye) uygulanır. Kullanılan lokal anestezik ilaçlar, ağrı dahil pek çok uyarının üst sinir merkezlerine iletilmesini engel olurlar. Dolayısıyla hastalar operasyona bağlı herhangi bir ağrıyı hissetmezler.

Başlıca regional anestezi yöntemleri

  • İnfiltrasyon anestezisi (yüzeyel girişimlerde sınırlı bir bölgeye enjektör ile lokal anestezik verilmesi)
  • Santral bloklar (omurilik zarı içine (spinal ya da dışına (epidural) lokal anestezik verilmesi)
  • Pleksus (sinir ağları) bloğu
  • Periferik sinir blokları (çevresel sinir blokları) gibi pek çok bölgesel anestezi yöntemi vardır.

Yazan: Dr. Ayşenur Hilal Göker

Synonim(s):
rejyonal anestezi
« Return to Dictionary