Anestezi

Anestezi

Anestezi, his kaybı; özellikle de ağrı kaybı, uyuşma, uyuşturma. Ağrı, dokunma, sıcak, soğuk hisleri kaybolur. Özellikle de güvenli ve ağrısız cerrahi (ameliyat) yapılabilmesi için ilaçlar kullanılarak sağlanır. Anestezi, ilaçla bilinçli olarak yapılabildiği gibi bazı sinir ve sinir sistemi hastalıklarında patolojik olarak ortaya çıkar (istenmeyen bir etki olarak).

Anestezi Çeşitleri:

  • Genel anestezi (şuur kaybı da sağlanır),
  • Regional anestezi (çalışılacak bölgedeki sinir ya da sinirler uyuşturulur, sinir blokajı da denir),
  • Spinal Anestezi
  • Epidural anestezi
  • Lokal anestezi (çalışılacak bölgeye ciltaltı injeksiyon),
  • Topikal anestezi (çalışılacak bölgedeki cilde anestezik sürülmesi)

Genel anestezi, inhalasyon (teneffüs yoluyla) veya intravenöz ilaç enjeksiyonu ile uygulanır. Genel anestezi, bilinç kaybına ve ağrıya duyarsızlığa-kaybına (analjezi) neden olur ve büyük cerrahi prosedürler için kullanılır. Genellikle beraberinde kas gevşetmesi (felç), amnezi (hafıza kaybı) da eşlik eder.

Geçmişte, eter en sık kullanılan genel anestezi idi. Günümüzde daha güvenli anestezikler, her ikisi de solunum yoluyla verilen Halothane ve İzofloran’ı içermektedir. Pentotal, Diprivan ve Midazolam gibi kısa etkili anestetik ajanlar genellikle intravenöz veya intramüsküler yollarla verilir. Inhalasyonla uygulanan nitröz oksit, minör cerrahi prosedürlerde ve dişhekimliğinde hafif anestezi için kullanılır.

Kas gevşeticiler (felç yapıcılar), genel anesteziklerle birlikte, özellikle gerekli anestetik miktarını azaltmak için, cerrahinin rahat yapılabilmesi için ve hastanın kolayca solutulması için kullanılır.

Lokal anestezi, duyuyu sadece enjekte edildiği bölgede etkiler ve diş hekimliği ve minör cerrahide kullanılır.

Spinal ve epidural anestezi, bilinç-şuur kaybı olmaz yani hasta uyanıktır.  Belden aşağısı uyuşur ve belden aşağıda yapılan ve kas gevşemesi istenmeyen ameliyatlarda yapılır (örn. sezeryan, fıtık ameliyatı, hemoroid ve diğer perianal bölge ameliyatlerı, kıl dönmesi). Spinal ve epidural anestezide lomber (bel) bölgesinde, medulla spinalisin (omuruliğin) yakınına ilaç enjekte edilir. Spinalde iğne duranın içine (dura mater, beyin zarı) sokulur, ilaç enjekte edilir ve çıkılır. Epidural anestezide duranın dışına bir kateter yerleştirilerek ilaç verilir (epidural).

Synonim(s):
Anesthesia
« Return to Dictionary