Piloroplasti (Pyloroplasty)

Piloroplastiler genellikle turunkal ve selektif vagotomi için yapılan drenaj prosedürleridir. Bu ikisi beraber en çok peptik ülserde uygulanır. Özefajektomiden sonra da vaguslar kesildiği için piloroplasti ya da piloromiyotomi eklenir. Yine bebeklerde hipertrofik pilor stenozunda piloromiyotomi uygulanır.

Başlıca beş tip piloroplasti sayabiliriz. Bunlardan en sık uygulananı Heineke-Mikulicz'dir.

  1. Heineke-Mikulicz
  2. Piloromiyotomi (pyloromyotomy)
  3. Finney
  4. Jaboulay (aslında gastroduodenostomidir)
  5. Judd (ülser eksizyonundan sonra)
Heineke Mikulicz piloroplasti pyloroplasty
Heineke-Mikulicz piloroplasti; pilor enlemesine (horizontal) açılır, boyuna (vertikal) kapatılır, deforme pilor kanalı genişler.
Piloromiyotomi
Piloromiyotomi (Pyloromyotomy); seroza ve kas tabakası kesilir, mukoza bırakılır
Finney piloroplasti pyloroplasty
Finney piloroplasti; Duodenum ile antrum genişçe açılarak birbirine anostomoz edilir.
Jaboulay piloroplasti; Pilorun çok deforme ve dar olduğu durumlarda pilor kesilmeden duodenum ve antrum açılarak anostomoz edilir. Yani aslında gastroduodenostomidir.
Jaboulay piloroplasti; Pilorun çok deforme ve dar olduğu durumlarda pilor kesilmeden duodenum ve antrum açılarak anostomoz edilir. Yani aslında gastroduodenostomidir.
Judd piloroplasti pyloroplasty
Judd Piloroplasti (Judd's Pyloroplasty); Heineke-Mickulicz'e benzer. Burada farklı olarak ön duvardaki ülser enine eksize edildikten sonra boyuna dikilir.