Peptik Ülserde Endoskopi

Fleksible endoskopla ağızdan girilerek tüm yemek borusu, mide ve duodenuma bakılır. Endoskopist gördüklerini ve muhtemel ön tanıları bir raporda belirtir. Sağlıksız dokulardan, ülser varsa kenarından biyopsiler alınır. Bu örnekler patolojiye gönderilir. Burada mikroskopla, özellikle malignite ve H pylori açısından biyopsiler incelenir.